Healing Beyond Borders

Healing Beyond Borders (HBB) is de moederorganisatie voor Healing Touch behandelaars. Healing Beyond Borders is een wereldwijde non-profit organisatie die Healing Touch behandelaars en docenten opleidt, onderzoek coördineert en de integratie van Healing Touch in gezondheidsinstellingen ondersteunt.

Missie, visie en kernwaarden

Het is de visie van Healing Beyond Borders om licht en liefde te verspreiden en het creëren van heelheid op aarde.

Het is de missie van Healing Beyond Borders om heling en licht wereldwijd te verspreiden middels het geven van Healing Touch behandelingen en het onderwijzen in de methode Healing Touch. De cursussen Healing Touch worden gegeven door speciaal daarvoor opgeleide docenten.

De Healing Touch behandelaars hebben als mens en als professional de volgende kernwaarden: integriteit, werkend vanuit het hart, respect voor zichzelf en voor anderen, zelfzorg, dienstbaar zijn, positiviteit uitdragen in je gemeenschap, onvoorwaardelijke liefde.

Algemene voorwaarden en klachten regeling

Algemene voorwaarden Healing Touch Benelux

Volg je de cursus via de VenVN dan zijn de algemene voorwaarden van de VenVN van toepassing. Deze zijn te vinden op de site van de VenVN. afdeling complementaire zorg.

Volg je de cursus via de Academie Energetische Geneeskunde dan zijn de algemene voorwaarden van de AEG van toepassing. Deze zijn te vinden op de site van de AEG 

KLACHTENREGELING Healing Touch Benelux

Healing Touch Benelux besteedt de grootste aandacht aan haar dienstverlening. Op- of aanmerkingen worden door Healing Touch Benelux zeer serieus behandeld en meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het dienstenaanbod.

Bij de evaluatie is volop ruimte om op- of aanmerkingen te maken. Ondanks deze inspanning kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een cursus.

Bij klachten over een cursus / bijscholing of docent wendt u zich bij voorkeur rechtstreeks tot de docent, zodat deze meteen actie kan ondernemen. Doe dit bij voorkeur direct na het ontstaan van de klacht. Doordat de docenten zzp-ers zijn zullen zij de klacht met u doornemen en verder afhandelen.

Agenda

Verzorgende of verpleegkundige:

Ben jij verzorgende of verpleegkundige en wil jij de Cursus Healing Touch volgen? De cursus Healing Touch is door V&VN afdeling complementaire zorg geaccrediteerd.

Aanmelden voor de cursus Healing Touch bij de VenVN afd. Complementaire Zorg.
Klik op de logo van de V&VN om naar de agenda te gaan voor de cursus bij de V&VN afd. Complementaire Zorg.

Geïnteresseerd in Healing Touch:

Ben jij geïnteresseerd in de Cursus Healing Touch en wil jij je hierin verdiepen? De cursus wordt modulair aangeboden bij Academie Energetische Geneeskunde. Healing Touch Practitioner is bij de KTNO geaccrediteerd.

Klik op de logo van de academie om naar de agenda te gaan voor de cursus bij de Academie Energetische Geneeskunde.

HT-dag:

Helper

Als je module 3 hebt gevolgd dan is het mogelijk om helper te zijn bij module 1 en 2. Heb jij module 4 gevolgd dan kun je helper zijn bij module 1, 2 en 3. Heb jij module 5 gevolgd dan kun je helper zijn bij alle modules. De rol van de helper is om de docent te ondersteunen daar waar nodig, te denken valt aan meehelpen ruimte in orde maken, koffie/thee maken, actief meehelpen tijdens de les als er oneven aantal cursisten zijn. Als helper zijnde zijn er geen cursuskosten aan verbonden. Wel moet de helper zelf zorgen voor haar lunch en eventuele kosten die gemaakt worden om te komen op locatie, bijvoorbeeld reiskosten/overnachting. Als jij helper wil zijn mail dan naar info@healingtouchbenelux.com

Oefen/support- en menteegroepen

Oefengroep

Een oefengroep is een groep van studenten en (C)HTP’ers die met elkaar bepaalde interventies willen oefenen. Je kunt zelf een oefengroep oprichten met collega’s uit de buurt. Als je de datum van deze bijeenkomst aan ons doorgeeft via het contactformulier, zullen wij deze hier op de ledensite vermelden.

 • Twente: Er is een oefengroep gestart in de gemeente Tubbergen. In klein verband worden met elkaar diverse HT interventies geoefend ze . Woon je in de buurt en lijkt het je leuk om je hierbij aan te sluiten, stuur dan een mail naar angelanijhuis@buurtzorgnederland.com. Angela zal dan contact met je opnemen.
 • Deventer: Hier wordt een oefengroep gestart bij voldoende animo. Woon jij in de omgeving van Deventer en wil je mee doen met deze oefengroep mail dan naar hm18nijenhuis@gmail.com. Heleen zal dan contact met je opnemen.
 • Rijswijk (de Fruitproeverij) Hier wordt een oefengroep gestart bij voldoende animo. Woon jij in de omgeving van Rijswijk en wil je mee doen met deze oefengroep mail dan naar moniquejvh@gmail.com. Monique zal dan contact met je opnemen.

Supportgroep

In de supportgroep kun je sparren met collega’s over allerlei HT-onderwerpen, zoals de nieuwe ontwikkelingen, vragen over de uitvoering van interventies, bijzonderheden die je tegenkomt tijdens een sessies met je cliënt, ethische vraagstukken, of over een bepaalde aandoening etc. Je collega’s denken met je mee.

 • Den Haag – 10.00 – 13.00 (Woonzorgcentrum Nieuw Berkendael, Waldeckstraat 80, 2552 TX) Wil jij naar een supportgroep in Den Haag. Neem dan contact op met Nancy en Tineke.
 • Siddeburen – 19.30-21.30 (wendakker 23, 9628 BX) Wil jij naar een supportgroep in Siddeburen. Neem dan contact op met Wilma Bijl.

Menteegroep

Je kunt meedoen met een Menteegroep in je praktijkjaar, vanaf module 4 tot aan je Certificering. Na module 4 als je je praktijkjaar start, kies je een mentor die je begeleidt bij het afstuderen en die groepsbijeenkomsten kan organiseren voor de mentees, eventueel aangevuld met HTP’s of CHTP’s. Zo zijn jouw ervaringen leerzaam voor je medestudenten en andersom.

Landelijke Mentee bijeenkomsten:

 • – 21 februari (Zoom) van 20.00-21.30
 • – 10 juni (Zoom) van 20.00-21.30

Experienced based Healing Touch behandeling bij Post-COVID

Kunnen we met de inzet van Healing Touch bijdragen aan het herstel van patiënten die besmet zijn met het Covid 19 virus? Welke HT interventies zijn effectief, voor welke klachten? Vele Healing Touch studenten en praktijkvoerders over de hele wereld stelden zich die vraag. Tijdens een inleiding op de in september (2022) gehouden HBB conference presenteerden Lisa Amselme en Joel Anderson , auteurs van het Healing Touch cursus boek, een op eigen ervaring gebaseerd antwoord. Beiden hebben de besmetting met het virus doorgemaakt, beiden hebben tijdens de acute infectie periode en in de herstelfase regelmatig Healing Touch behandelingen gekregen. Ze hebben hun ervaringen met de verschillende interventies bij de diverse klachten gedocumenteerd en na hun herstel vanuit die ervaring meerdere patiënten kunnen ondersteunen tijdens het ziekteproces.

Hun op ervaring gebaseerde voorstel voor de inzet van HT interventies bij de verschillende klachten is kennis verrijkend en opent de deur voor effectieve ondersteuning van Covid 19 geïnfecteerde patiënten.

Daar het virus een uitdaging blijft voor onze gezondheid en de gezondheidszorg hebben we besloten om de “ervaringskennis” van deze experts te delen tijdens een bijscholingsdag.

Experienced based Healing Touch behandeling bij (long)Covid 19 is voor 6 punten geaccrediteerd bij de VenVN

Evidence Informed Healing Touch interventies bij oncologische aandoeningen

Bioveld interventies worden steeds vaker geïntegreerd in de zorg voor patiënten met kanker. Vooral in Integrative Oncology Centers wordt veel onderzoek verricht naar de effecten van deze interventies bij klachten zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid, angst en depressie.


In de bijscholing Evidence Informed HT behandeling van patiënten met een oncologische aandoening gaan we, op basis van deze onderzoeksresultaten, na welke HT interventies bij de verschillende klachten kunnen worden ingezet. Om de aandacht gericht te houden op de persoon met klachten werken we waar mogelijk met case studie onderwijs.

Doel van de inzet van HT is het ondersteunen en stimuleren van het zelfhelend vermogen en behoud van kwaliteit van leven tijdens de curatieve en palliatieve behandelfase van de oncologische aandoening.

Evidence Informed Healing Touch interventies bij oncologische aandoeningen is voor 6 punten geaccrediteerd bij de VenVN.

Gecertificeerd Healing Touch beoefenaar

CHTP-traject

Je stuurt een gedeelte van het voor module 5 gemaakte huiswerk, met daarnaast enkele kleinere opdrachten, naar de moederorganisatie Healing Beyond Borders in de Verenigde Staten. Ook hierin word je begeleid door je mentor. Je werk wordt beoordeeld door de Certification Board. Als je inbreng wordt goedgekeurd, ontvang je hiervan bericht én het Certificate of Certification as an HTI Healing Touch Practitioner. Je bent nu Certified Healing Touch Practitioner (CHTP).

Beginnende beoefenaar energetische zorg: Healing Touch module 5

Zelf-evaluatie en Professionele Ontwikkeling

In module 5 worden alle huiswerkopdrachten door de studenten onderling geëvalueerd en door de docenten beoordeeld. Het brengt het geleerde in kaart en je bent in staat om nog te leren onderdelen te identificeren, om verder te groeien in je professionele rol als Healing Touch behandelaar. De module duurt drie dagen waarin je op de cursuslocatie blijft.

Na het volgen van deze module behaal je het Certificate of Completion: Self-Evaluation and Professional Development.

Je ontvangt het certificaat: Zelf-evaluatie en Professionele Ontwikkeling als je portfolio voor module 5 compleet is. Je bent dan Healing Touch Practitioner (HTP). Met enkele aanvullingen op je portfolio voor module 5, kun je een certificering aanvragen, waarna je gediplomeerd Healing Touch Practitioner bent.

Gevorderde cursus Healing Touch: module 3 en 4

In deze cursus leer je hoe jij je als heler voorbereid om op een hogere trillingsfrequentie kan werken, een anamnese afneemt, doelen formuleert en klinisch handelt. Je werkt aan hoe je kunt communiceren met je collega`s en patiënten en aan je eigen professionalisering als energetische zorgverlener. Module 3 “verdiepen van de rol van practitioner” en module 4 “casemanagement en professionele beoefening” van het curriculum Healing Touch worden behandeld.

De cursus is opgebouwd uit 6 lesdagen van 8 uur. Iedere lesdag staat beschreven in het lesboek. Voor aanvang van de cursusdag is het huiswerk uitgewerkt, zodat dit op de dag zelf besproken kan worden. Als de cursus is afgerond dan mag de cursist zich “Aspirant Healing Touch Praktijkvoerder” noemen.

Energetische zorgverlening vormt de kern van holistische zorg waarin gestreefd wordt naar fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn van de mens. We hopen dan ook dat energetische interventies de zorg steeds meer kunnen verrijken.

Wat leer je in deze cursus?

Healing Touch is een Complementaire Zorg interventie die valt onder de categorie “energetische interventies”.
Energetische interventies gaan ervan uit dat de mens ook uit energie bestaat en dat de energiebalans bij ziekte en klachten verstoord is en hersteld kan worden.

Healing Touch is als vorm van bio-veld interventie ontstaan binnen de verpleegkunde in de VS. In deze cursus komen de basisprincipes en de verschillende basistechnieken van deze vorm van complementaire zorg aan de orde.

Iedere lesdag worden er verschillende thema’s behandeld, met als terugkerend onderwerp hoe Healing Touch (HT) als interventie ingezet kan worden, hoe documenteer je de gegevens, klinisch redeneren. Van de cursist wordt een actieve houding verwacht.

Elke vaardigheid die wordt aangeleerd in de les wordt tevens geoefend. Daarnaast oefen je ook thuis of met collega’s. Geef uitleg over de handeling en vraag (vanzelfsprekend) toestemming. Pas als je ervaring hebt met een handeling kan je die toepassen bij cliënten. Zij hebben recht op deskundige zorg.

Je maakt van het oefenen van de vaardigheid reflectieverslagen met behulp van het formulier in het logboek. 

Hoe leer je?

Door theorie- en praktijklessen maar ook door het zelf ervaren en toepassen van de verschillende interventies. Daarnaast lees je thuis de bijbehorende literatuur en oefen je de vaardigheden. In diverse situaties. Hiervoor werk je met een reflectief portfolio.

Basiscursus energetische zorg: Healing Touch Module 1 en 2

Module 1: Grondbeginselen van Healing Touch

In deze module maak je kennis met energie en het energiesysteem. Je werkt vanuit het lesboek ‘Grondbeginselen en Beoefening van Healing Touch’*  wat je eenmalig, bij je docent, aanschaft voor alle 5 modules. Je leert de basisprincipes bij het werken met energie, jezelf voor te bereiden als healer en je oefent de toepassing van een aantal energetische interventies. De cursus bevat 18 lesuren, waarin theorie en praktijkervaring elkaar afwisselen. Na de cursus ontvang je het Certificaat: Grondbeginselen van Healing Touch van Healing Beyond Borders.

Module 2: Energetische Patronen en Klinische Toepassing

In deze module ga je verdiepen en verder uitbreiden wat je leerde in module 1. Je krijgt nieuwe energetische interventies aangereikt. Je leert het anamnesegesprek met een cliënt, het beoordelen van het energieveld en het kiezen van een interventie. Je werkt verder met het lesboek ‘Grondbeginselen en Beoefening van Healing Touch’ (oorspronkelijke titel: ‘Foundations and Practice of Healing Touch’). De module wordt in het Nederlands gegeven.

De module bevat 18 lesuren waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Na het volgen van deze cursus behaal je het Certificaat: Energetische Patronen en Klinische Toepassing van Healing Beyond Borders. Indien je dit wenst, kun je hierna doorstromen naar module 3.

Er zijn docenten in opleiding; het is mogelijk dat er een docent in opleiding aanwezig is bij module 2, dan wel deze geheel of gedeeltelijk onder supervisie geeft.

*oorspronkelijke titel ‘Foundations and Practice of Healing Touch’

HT-dag

Beste vrienden,

We zijn verheugd om jullie uit te kunnen nodigen voor een inspirerende Healing Touch Dag.

Hier is een glimp van wat je kunt verwachten:

 • Meditatiesessie onder begeleiding van Max Douw verdiep je jouw innerlijke rust en brengt harmonie in je lichaam en geest. Het is op deze dag mogelijk om het gedichten bundel ‘Noem het een Lied’ van Max te kopen voor €15 en deze persoonlijk door Max te laten signeren.
 • Tai Chi: Ben Lochtenbergh zal ons in de ochtend meenemen van de magi van Tai Chi.
 • Case Study: Om een case report te schrijven op het gebied van CZ/HT is het net even anders dan anders. Tijdens deze workshop nemen Nancy en Wilma jullie mee in het belang van het schrijven van een case report en waar je zoal op moet letten als jij een case report gaat schrijven. 
 • Code Rust – een zelfzorg initiatief voor zorgprofessionals: Je krijgt uitleg en waarom en hoe Christa dit project heeft gemaakt. Ook zijn er enkele punten opgenomen over wat zorgverleners nodig hebben om succesvol te zijn bij het starten van een CZ/IN-initiatief. En om bij zichzelf te beginnen (Principe 6, Integrative Nursing). 

Dompel jezelf onder in een dag van helende energieën en transformatie. .

Datum: 15 juni 2024
Tijd: 10-16.30
Locatie: Fruitproeverij Zandbergseweg 7A, 4023 CC Rijswijk
Kosten: € 75,00 inclusief koffie/thee en overheerlijke vegetarische lunch

Vergeet niet om je plek te reserveren, want de ruimte is beperkt. We kijken ernaar uit om je dan te zien.

PS. mocht de link niet werken voor het aanmelden stuur dan een mail naar info@healingtouchbenelux.com zodat wij je aanmelding orde kunnen maken

Met liefde en licht,

Healing Touch Benelux