Healing Beyond Borders

Healing Beyond Borders (HBB) is de moederorganisatie voor Healing Touch behandelaars. Healing Beyond Borders is een wereldwijde non-profit organisatie die Healing Touch behandelaars en docenten opleidt, onderzoek coördineert en de integratie van Healing Touch in gezondheidsinstellingen ondersteunt.

Missie, visie en kernwaarden

Het is de visie van Healing Beyond Borders om licht en liefde te verspreiden en het creëren van heelheid op aarde.

Het is de missie van Healing Beyond Borders om heling en licht wereldwijd te verspreiden middels het geven van Healing Touch behandelingen en het onderwijzen in de methode Healing Touch. De cursussen Healing Touch worden gegeven door speciaal daarvoor opgeleide docenten.

De Healing Touch behandelaars hebben als mens en als professional de volgende kernwaarden: integriteit, werkend vanuit het hart, respect voor zichzelf en voor anderen, zelfzorg, dienstbaar zijn, positiviteit uitdragen in je gemeenschap, onvoorwaardelijke liefde.