HT-informatie

Onderstaande informatie is vrij te downloaden en te verspreiden.

App

  • App: PalliArts De app ondersteunt zorgverleners bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten.

Casereport

Factsheet

Folder

Video

Webinar

Website

  • Website: Healing Beyond Borders Moederorganisatie van Healing Touch Benelux
  • Website: IKNL Richtlijn Handreiking Complementaire Zorg voor kinderen
  • Website: IKNL Richtlijn Handreiking Complementaire Zorg voor volwassenen
  • Website: Kanker.nl Complementaire Zorg bij Kanker
  • Website: Palliaweb Richtlijn Handreiking Complementaire Zorg voor volwassenen
  • Webstie: Palliaweb Richtlijn Handreiking Complementaire Zorg voor kinderen

Richtlijnen en Handreikingen

Complementaire zorg in de palliatieve fase  

In plaats van een richtlijn is gekozen voor een handreiking omdat er voor complementaire zorg behoefte blijkt aan een praktische aanpak. Naast het wetenschappelijk onderzoek (evidence) is ook de ervaring van de professional en de unieke situatie van patiënt en naasten essentieel voor het werken volgens de principes van Evidence Based Practice (EBP). Het gaat dus expliciet om drie even belangrijke elementen en pas waar die samenkomen is sprake van de ware EBP. De evidence voor deze handreiking is niet systematisch gezocht en/of beoordeeld, maar gebaseerd op literatuuronderzoek door de werkgroepleden.

Klik hier voor de Handreiking `Complementaire Zorg voor Volwassenen` en klik hier voor de Handreiking `Complementaire Zorg voor kinderen’.

Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen

Vaak zijn de zorgverleners als eerste betrokken bij de zorg en hebben frequent contact met de patiënt. De zorgverleners hebben een belangrijke rol bij het signaleren, adviseren, voorlichten geven, inzetten van verpleegkundige interventies of doorverwijzen naar andere disciplines bij patiënten en hun naasten over slapen.

Klik hier voor de richtlijn “Slaap/waak ritme”