Richtlijnen/handreikingen

.

Complementaire zorg in de palliatieve fase  

In plaats van een richtlijn is gekozen voor een handreiking omdat er voor complementaire zorg behoefte blijkt aan een praktische aanpak. Naast het wetenschappelijk onderzoek (evidence) is ook de ervaring van de professional en de unieke situatie van patiënt en naasten essentieel voor het werken volgens de principes van Evidence Based Practice (EBP). Het gaat dus expliciet om drie even belangrijke elementen en pas waar die samenkomen is sprake van de ware EBP. De evidence voor deze handreiking is niet systematisch gezocht en/of beoordeeld, maar gebaseerd op literatuuronderzoek door de werkgroepleden.

Klik hier voor de Handreiking “Complementaire Zorg voor Volwassenen”.

Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen

Vaak zijn de zorgverleners als eerste betrokken bij de zorg en hebben frequent contact met de patiënt. De zorgverleners hebben een belangrijke rol bij het signaleren, adviseren, voorlichten geven, inzetten van verpleegkundige interventies of doorverwijzen naar andere disciplines bij patiënten en hun naasten over slapen.

Klik hier voor de richtlijn “Slaap/waak ritme”