Experienced based Healing Touch behandeling bij Post-COVID

Kunnen we met de inzet van Healing Touch bijdragen aan het herstel van patiënten die besmet zijn met het Covid 19 virus? Welke HT interventies zijn effectief, voor welke klachten? Vele Healing Touch studenten en praktijkvoerders over de hele wereld stelden zich die vraag. Tijdens een inleiding op de in september (2022) gehouden HBB conference presenteerden Lisa Amselme en Joel Anderson , auteurs van het Healing Touch cursus boek, een op eigen ervaring gebaseerd antwoord. Beiden hebben de besmetting met het virus doorgemaakt, beiden hebben tijdens de acute infectie periode en in de herstelfase regelmatig Healing Touch behandelingen gekregen. Ze hebben hun ervaringen met de verschillende interventies bij de diverse klachten gedocumenteerd en na hun herstel vanuit die ervaring meerdere patiënten kunnen ondersteunen tijdens het ziekteproces.

Hun op ervaring gebaseerde voorstel voor de inzet van HT interventies bij de verschillende klachten is kennis verrijkend en opent de deur voor effectieve ondersteuning van Covid 19 geïnfecteerde patiënten.

Daar het virus een uitdaging blijft voor onze gezondheid en de gezondheidszorg hebben we besloten om de “ervaringskennis” van deze experts te delen tijdens een bijscholingsdag.

Experienced based Healing Touch behandeling bij (long)Covid 19 is voor 6 punten geaccrediteerd bij de VenVN