Healing Touch Benelux

In 2020 is het Platform Healing Touch in Nederland getoetst door Healing Beyond Borders. HBB erkent het Platform Healing Touch in Nederland als partner. Het Platform (met de aangesloten leden) onderschrijft dan ook de missie, de visie en de kernwaarden van Healing Beyond Borders.

Het is de ambitie van het Platform Healing Touch in Nederland om informatie over de opleiding en de Healing Touch praktijken in Nederland en België uit te dragen. Het platform Healing Touch in de Benelux wordt gevormd door (gecertificeerde) Healing Touch behandelaars, docenten en studenten in Nederland en België. Alle op deze site genoemde behandelaars hebben de volledige opleiding doorlopen. De gecertificeerde behandelaar heeft daarnaast zijn/haar werk laten toetsen door een internationale commissie en het officiële diploma behaald.

Alle onderschrijven de missie, visie en kernwaarden van de moederorganisatie Healing Beyond Borders.

Adviseur

Tineke Limbach

Basiscursus Energetische zorg

De Healing Touch docenten verbonden aan de afdeling Complementaire Zorg verzorgen reeds 10 jaar de modules 1 en 2 van de opleiding tot Healing Touch Practitioner.

Hierbij werd er steeds naar gestreefd om, net als bij de Basiscursus Complementaire Zorg, cursisten af te leveren die de geleerde interventies bekwaam kunnen inzetten in hun verpleegkundige/verzorgende praktijk. Het integreren van energetische interventies in de dagelijkse zorg voor de patiënt/client bleek echter niet voor iedereen even eenvoudig.

Niettegenstaande HT interventies effectieve verpleegkundige interventies zijn, opgenomen in het NIC, blijkt het toepassen ervan in de praktijk nog veel vragen op te roepen.

Het verpleegkundig HT docenten team heeft daarom besloten om het Healing Touch curriculum te verbreden. Er wordt ruimte gecreëerd om stil te staan bij de toepassing van HT interventies bij diverse patient klachten zoals, pijn, angst, onrust, bij de behandeling van (wond)infecties en bij mensen met chronische aandoeningen. Hierbij staat het klinisch redeneren centraal.

Er wordt gewerkt met een logboek waarin reflectie verslagen, behandelverslagen en casuïstiek verzameld worden.

Tijdens de lesdagen worden ervaringen gedeeld en de mogelijk daaruit voortvloeiende vragen besproken.

Energetische zorgverlening vormt de kern van holistische zorg waarin gestreefd wordt naar fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn van de mens. We hopen dan ook dat energetische interventies de zorg steeds meer kunnen verrijken.

Een impressie van de klassen van Healing Touch. Klik hier voor foto`s.